Tin - Sự kiện >> Tin từ Cơ quan Chính quyền
(Đăng lúc: 14/10/2019 10:38:16 AM)
Triển khai các nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện
Ngày 11/10/2019, UBND huyện Trà Bồng tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Văn Thịnh, PCT UBND huyện; đồng chí Trần Văn Sương, PCT UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo các đơn vị: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm TT-VH-TT huyện; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện đã triển khai các nội dung liên quan đến việc sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng, yêu cầu các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến cử tri theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5546/UBND-NC ngày 09/10/2019 và việc thực hiện Công văn số 1825/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13/9/2019 của Sở Nội vụ  về việc hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện hồ sơ, thủ tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan khác.

Theo yêu cầu của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã báo cáo tiến độ thực hiện việc sáp nhập huyện, cụ thể hiện nay các xã đã lập, niêm yết và báo cáo kết quả danh sách cử tri theo quy định tại Điều 6, Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn, các điểm nhà văn hóa, nơi công cộng của các thôn, tổ dân phố với tổng số cử tri trên toàn huyện là: 23.452 cử tri.

Sau khi thực hiện niêm yết, lập danh sách, UBND các xã, thị trấn đang tiếp tục thực hiện quy trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú về Đề án sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng, hiện đang chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết tổ chức lấy ý kiến cử tri đảm bảo hoàn thành theo tiến độ, lộ trình thời gian đề ra.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, quan điểm của huyện Trà Bồng là thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc sáp nhập, đảm bảo tinh gọn, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng để người dân trên địa bàn biết, ủng hộ và phối hợp thực hiện, tổ chức lấy ý kiến cử tri, họp HĐND xã đúng quy trình, đảm bảo thời gian quy định. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện đẩy mạnh tuyên truyền việc sắp xếp, sáp nhập huyện trên hệ thống đài huyện và xe lưu động, đồng chí cũng giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện khẩn trương tham mưu tạm ứng kinh phí để hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện các công việc có liên quan đến sắp xếp, sáp nhập huyện.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian lấy ý kiến cử tri tại các xã, thị trấn bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 15/10/2019. Việc sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng được thực hiện theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh, việc sáp nhập nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, của tỉnh; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh- chính trị và trật tự an toàn -xã hội trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Thị Vị
TRA CỨU VĂN BẢN
Video clips
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 440
Hôm qua: 406
Tuần này: 2,662
Tuần trước: 2,522
Tháng này: 207,827
Tháng trước: 189,418
Tổng lượt truy cập: 2,985,927
Số người online: 20

® Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ:  0982.865797